Punkty Programu

 Formularz zgłoszeniowy jest otwarty!

Kładziemy nacisk na larpy, gry terenowe itp., zatem takie właśnie propozycje przyjmujemy najchętniej. Ale ponieważ nie samym odgrywaniem i bieganiem po lesie człowiek żyje, oczywiście mile widziane są również wszelkie inne atrakcje – turnieje, konkursy, warsztaty etc.

Jak co roku, twórcy punktów programu otrzymają zwroty z akredytacji wyliczane według poniższych zasad:

Za każdy punkt programu oferujemy zwrot kosztu akredytacji w wysokości 10% za każdą godzinę trwania atrakcji (do podziału między organizatorów). Dotyczy to tylko punktów programu trwających nie mniej niż 2 godziny. W ramach promowania larpów na każdy z nich przeznaczamy do podziału dodatkowe 50% zwrotu. Miejcie na uwadze, że bez względu na liczbę i długość organizowanych atrakcji, minimalna kwota akredytacyjna na pełen konwent nie może być niższa niż 40 złotych.
Przykład: osoba organizująca 2-godzinne warsztaty otrzyma 20% zwrotu od zapłaconej akredytacji. Jeżeli natomiast dwie osoby zgłoszą 5-godzinnego larpa, po podzieleniu się dostaną po 50% zwrotu na głowę [(50+50)/2].

Formularz zgłoszeniowy będzie otwarty do 30 kwietnia 2017 r.
Masz problemy z wyświetleniem formularza? Spróbuj pod tym adresem: https://goo.gl/forms/F7KJZGYE2gHcAIba2