Bezpieczeństwo

Na Fornoście zawsze przebywa osoba dyżurująca, zmotoryzowana, gotowa odpowiednio zareagować na wypadki i inne niefortunne zdarzenia. Opiekuje się nami służba medyczna, wyszkolona w ratownictwie medycznym.

Ze względów bezpieczeństwa, osoby w wieku poniżej 15 lat nie mogą wziąć udziału w Fornoście inaczej niż pod opieką pełnoletniego opiekuna wskazanego na piśmie przez opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie, które skończyły 15 lat, podczas akredytacji muszą przedłożyć zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział dziecka w Fornoście. Formularz zgody można pobrać z tego adresu.