Pierwsze wieści

Zima w Śródziemiu się kończy, śniegi na Zielonym Trakcie zaczynają tajać – zatem czas otworzyć na nowo przepływ wiadomości między naszym światem a królewską stolicą w Fornoście.

Chcemy podzielić się pierwszymi informacjami na temat kolejnej – już ósmej – edycji konwentu terenowego Fornost. Co prawda, negocjacje Strażników z różnymi potęgami jeszcze trwają, ale już teraz jesteśmy gotowi zdradzić parę pewników.

Primo, Fornost 2015 odbędzie się, zgodnie z tradycją, na przełomie lipca i sierpnia.

Secundo, lokalizacją imprezy będzie Jura Krakowsko-Częstochowska.

Nie są to oczywiście nadzwyczaj precyzyjne informacje, ale potraktujcie je jako swego rodzaju teaser. Konkrety zostaną ujawnione w nie dłużej niż dwa tygodnie. Oprócz dokładnego czasu i miejsca Fornostu 2015, poznacie też wtedy zarys fabularny Gry Głównej, a także szczegóły dot. akredytacji, zgłaszania punktów programu etc. Stay tuned!